مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی در استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل آب زی پروری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشگاه ملایر

چکیده

زمینه و هدف: رشد فزاینده جمعیت و نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی، محدود بودن ذخایر طبیعی آبزیان و توجه به اشتغال زایی، لزوم توسعه آبزی پروری پایدار را نمایان می سازد. بنابراین، با مکان یابی مناطق مستعد آبزی پروری می توان عرصه های مناسب برای احداث استخرهای پرورش ماهی را مشخص کرد، تا تداخل کاربری های مختلف اختلالی در امر توسعه به وجود نیاورد. لذا این پژوهش با هدف مشخص کردن مستعدترین عرصه های احداث مکان تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان همدان در سال 1391 انجام یافت.
روش بررسی: مکان یابی و تحلیل های منطقه ای با تاکید بر نیازهای زیستی ماهیان سردآبی و عوامل اقتصادی- اجتماعی در راستای دستیابی به آبزی پروری پایدار و با استفاده از اطلاعات پارامترهایی همچون زیرساخت ها، دبی آب، دمای آب، pH آب، مناطق حفاظت شده و آثار باستانی بر اساس مدل آبزی پروری مخدوم توسط ویرایش 3/9 نرم افزار ArcGIS انجام یافت.
یافته ها: عرصه های مستعد برای توسعه کاربری آبزی پروری به طور تقریب در شهرستان نهاوند 1420 هکتار، در شهرستان رزن 571 هکتار، در شهرستان بهار 472 هکتار، در شهرستان همدان 311 هکتار، در شهرستان ملایر 263 هکتار، در شهرستان تویسرکان 145 هکتار، در شهرستان اسدآباد 121 هکتار، در شهرستان کبودرآهنگ 84 هکتار از کل وسعت شهرستان را شامل می شود.
نتیجه گیری: با مکان یابی عرصه های مستعد کاربری آبزی پروری و تفکیک کاربری اراضی می توان گامی در جهت رفع نیازهای فزاینده غذایی جامعه در راستای نیل به توسعه پایدار و درخور برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات