آلودگی صوتی در محیط های شهری و تأثیر راهکارهای مدیریتی ترافیک بر محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 -

2 هیات علمی

3 کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوا

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط‌زیست در نواحی شهری است که کاهش آن به منظور بالا بردن سطح کیفی زندگی و کم کردن اثرات آن بر سلامت شهروندان، به‌عنوان یکی از معضلات زیست محیطی ‌شهری بر همگان آشکار است. بزرگ‌ترین منبع آلودگی صوتی کلان‌شهری مانند تهران ترافیک شهری و خودروها می‌باشند. منطقه شش شهر تهران آلوده‌ترین منطقه از لحاظ آلودگی صوتی است، لذا بزرگراه کردستان که با داشتن دیواره صوتی به طول 511 متر و مساحت 3066 متر مربع در حاشیه غربی تنها بزرگراه دارای دیواره صوتی در این منطقه است، به‌عنوان هدف مطالعه انتخاب شد. مطالعات اجرایی و احداث دیواره صوتی این بزرگراه توسط اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک در سال 1390 و قبل از تغییر وضعیت تقاطع بزرگراه کردستان- شهید گمنام، از نوع هم‌سطح به غیر‌هم‌سطح انجام گرفت. لذا پس از ایجاد تغییر در تقاطع وضعیت ترافیکی بزرگراه دچار تغییراتی شده و در نتیجه وضعیت آلودگی صوتی منطقه نیز تغییر کرده است. در این مطالعه سعی شد علاوه بر بررسی کلی وضعیت آلودگی صوتی، نقشه‌های صوتی بزرگراه در وضعیت‌های مختلف، میزان تأثیرگذاری نوع تقاطع بر آلودگی صوتی مناطق مسکونی مجاور و نقش کاهنده دیواره صوتی با وجود تقاطع غیرهم‌سطح مدل‌سازی شود. جهت انجام این مطالعات نرم‌افزار مدلساز Sound plan، دستگاه صوت‌سنج و اطلاعات ترافیکی بزرگراه به‌کار رفته، موانع موجود از جمله ساختمان‌های اطراف بزرگراه، فضای سبز و غیره نیز توسط نرم‌افزار مدلساز پردازش شده و از نرم‌افزارهای Auto CAD و Arc GIS نیز در تعریف مدل استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل از مدلسازی با هم مقایسه شده، دلیل افزایش و کاهش سطح صدا در هر وضعیت بیان شده و راهکارهای مدیریتی محیط‌زیست جهت کنترل بیشتر آلودگی صوتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات