بررسی تولید باطله خمیری درکارخانه فرآوری طلای آق دره و اثرات زیست محیطی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افزایش حجم باطله‏های تولیدی، لزوم توجه به انباشت صحیح باطله، احداث و پایداری سد باطله و جلوگیری از آلودگی محیط زیست را ایجاب می‏کند. ایجاد باطله خمیری با درصد آب کمتر از اسلاری، دانسیته و ویسکوزیته بالاتر از آن یکی از راه‌های کاهش خطرات احتمالی آلودگی محیط‏زیست در منطقه سد باطله است. مکانیزم تولید و ذخیره باطله خمیری ([1]PPSM ) سیستم پیشرفته تغلیظ کننده است که در یک مرحله کار هر دو سیستم تغلیظ کننده و فیلتر را انجام می‏دهد و باطله خمیری با دانسیته بالا تولید می‏کند. با توجه به وجود سیانور و خطرات زیست‏محیطی ناشی از آن در باطله معادن طلا، در کارخانه فراوری معدن طلای آق‏دره اقدام به نصب یک دستگاه PPSM شده است که این مقاله به بررسی نحوه عملکرد این سیستم می‏پردازد. در یک دوره آزمایش 20 روزه غلظت مواد منعقد کننده از 2 تا 7 گرم در لیتر با مقدار افزایش 5/0 گرم در لیتر در هر دو روز تغییر داده شده و میزان بازیابی آب و خروجی سیستم PPSM ثبت شده است. بر این اساس غلظت بهینه مواد منعقد کننده پنج گرم در لیتر تعیین شده است که منطبق با بالاترین کارایی سیستم است. همچنین بررسی های اجمالی مزایای حاصل از سیستم PPSM را کاهش 34 درصدی در حجم مخزن مورد نیاز سد باطله، کاهش 14 درصدی در مصرف آب تازه و سیانید سدیم مورد نیاز، صرفه‏جویی اقتصادی بالغ بر 20 میلیارد ریال در هزینه ساخت سد باطله و کاهش آلایندگی زیست‏محیطی این کارخانه فرآوری نشان می‏دهد.



5- PPSM (Paste Production and Storage Mechanism)

کلیدواژه‌ها