بررسی وضعیت آب رودخانه های کرج و جاجرود جهت مصارف تفرجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به این که رودخانه های کرج و جاجرود نه تنها به عنوان منابع مهم تامین کننده آب شرب مصرفی تهران به شمار می ایند، بلکه به دلیل مناسب بودن آب و هوای منطقه و موقعیت جغرافیایی آن و استقبال روزافزون مردم برای انجام مسافرت های تفرجی، این دو رودخانه محل مناسبی برای انجام فعالیت های تفرجی محسوب می شوند.
در این تحقیق، با بررسی نتایج حاصل از آزمایش های فیزیکی، شیمیایی، باکتریولوژیکی، آلاینده های کمیاب (فلزات سنگین) آب رودخانه های کرج و جاجرود در طول سال های مطالعاتی (فروردین 81 لغایت اسفند 82) در بیست ایستگاه از مسیر رودخانه کرج و بیست و سه ایستگاه از مسیر رودخانه جاجرود که تقریباً هر ماه طبق یک برنامه منظم توسط آزمایشگاه اب و فاضلاب تهران انجام می گیرد و نیز بررسی استانداردهای فعالیت های تفرجی در کشورهای مختلف و مقایسه تطبیقی پارامترهای موجود در هر کدام از استانداردها با داده های موجود در هر ایستگاه، وضعیت کیفیت آب این دو رودخانه در مورد فعالیت های تفرجی مختلف، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق مبین این نکته است که شاخص های مورد توجه در اکثر استانداردها برای تفرج تماسی اولیه و ثانویه، دما، pH ، اکسیژن محلول، BOD ، کلیفرم مدفوعی و کلیفرم کل می باشد. این بررسی نشان می دهد که این دو رودخانه از نظر پارامترهای فیزیکی، شیمیایی در فعالیت های تفرجی اولیه و ثانویه مشکل قابل ملاحظه ای ندارند.
در بررسی های انجام یافته مشخص شد که معضل مهم هر دو رودخانه بالابودن میزان کلیفرم مدفوعی، کلیـفرم کل و استرپتوکوک های مدفوعی نسبت به مقادیر موجود در استانداردهای تفرجی کشورهای مختلف می باشد و مقدار آن در رودخانه جاجرود به مراتب بیشتر است. این مساله بیانگر تخلیه بیش از حد فاضلاب های انسانی است. بنابراین مقادیر بسیار بالای شاخص های ذکر شده باعث می شود تا این دو رودخانه بزرگ عملاً برای مصارف تفرجی اولیه مانند شنا، آبتنی، غواصی و ... و مصارف تفرجی ثانویه مانند موج سواری، قایقرانی و ماهیگیری و ... غیر قابل استفاده باشد.

کلیدواژه‌ها