بررسی منافع اجتماعی جایگزینی CNG به جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حرکت به سوی استفاده از سوخت‌های پاک در بخش حمل و نقل می‌تواند راهکاری موثر برای رفع مشکلات آلودگی محیط زیست ناشی از وسایط نقلیه موتوری به خصوص در شهرهای بزرگ باشد.  در این تحقیق سودآوری (یا عدم سودآوری) گازسوز نمودن تاکسی‌های شهر تهران از دیدگاه کاهش هزینه‌های اجتماعی که می‌توان آن را به افزایش منافع اجتماعی تعبیر نمود، مورد بررسی قرار گرفته‌است.
نتایج این مطالعه نشان می‌‌دهد جایگزینی CNG به جای بنزین در تاکسی‌ها شهر تهران با کاهش هزینه‌های اجتماعی انتشار آلاینده‌ها به میزان 8/63 میلیون دلار، در واقع افزایش منافع اجتماعی به همین میزان را تحقق می‌بخشد. لذا مزایای جایگزینی گاز طبیعی (CNG) به جای بنزین تنها ناشی و محدود به تفاوت هزینه‌های بنزین و گاز طبیعی نیست.
            همچنین اجرای این طرح در مقیاس کلان می‌تواند در ابعاد قابل ملاحظه‌ای به کاهش هزینه‌های اجتماعی در بخش حمل و نقل منجر شود. از سوی دیگر فرآیندهای تامین مالی طرح ‌های زیست‌محیطی در بسیاری از کشورها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به توجیه‌پذیری این طرح در حوزه زیست‌محیطی می‌توان نسبت به پیش‌بینی راهکارهای متناسب در کشور از طریق سازمان‌های ذیربط مانند سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها