نویسنده = بنائی قهفرخی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان حذف دترجنت و موادآلی از فاضلاب های بیمارستانی به روش SBR پیشرفته(مطالعه موردی یزد)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 61-70

بهمن بنائی قهفرخی؛ محمد حسن احرام پوش؛ پروین نصیری؛ اصغر قاسمی؛ رضا رضایی جوانمردی