نویسنده = جعفرزاده، نعمت الله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان به روش برکه های تثبیت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-30

ایران برایی؛ مهدی فرزادکیا؛ نعمت الله جعفرزاده؛ منصور محمدی


2. بررسی تاثیر میزان بارگذاری مواد آلی در عملکرد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی آبادان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 79-88

ایران برایی؛ مهدی فرزادکیا؛ نعمت الله جعفرزاده