نویسنده = اکبرزاده، عباس
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای تحقیق کیفی برای علوم محیط زیستی

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 615-631

پژمان رودگرمی؛ عباس اکبرزاده