نویسنده = آهنربای، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای