نویسنده = جهانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری‌های پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره با استفاده از سه روش ANP، TOPSIS و ELECTRE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

سید محمد اسماعیل فاطمی؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب میگونی