نویسنده = امیری، میثم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سدهای انحرافی سیستان و زهک بر رودخانه سیستان به کمک مدل هیدرولیکی HEC-RAS

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-67

میثم امیری؛ مهدی کیخا؛ فرزاد حسن پور