نویسنده = حاجیلو، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نیازهای آموزشی محیط زیستی کارکنان شهرداری تهران و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل DACUM

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 267-283

آرزو حاجیلو؛ هومن بهمن پور؛ مژگان زعیم‌دار؛ لعبت تقوی