نویسنده = حجتی، آیدا
تعداد مقالات: 1
1. جذب بیولوژیکیCr(VI) توسط توده سلولی مرده Aspergillus niger

دوره 11، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 25-32

رضا مرندی؛ آیدا حجتی؛ عباس اخوان سپهی