نویسنده = جعفری، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. حذف گاز NO2 به وسیله برخی جاذب های طبیعی با استفاده از روش جذب سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

حسین دشتی خویدکی؛ راضیه جعفری؛ موسی سلیمانی