نویسنده = پازوکی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات رواناب بر فرسایش حوضه آبریز خدیجه خاتون با استفاده از مدل MPSIAC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

حمیدرضا پازوکی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده