نویسنده = احمدی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. توسعه پایدار شهری با تاکید بر حرکت پیاده در آسیا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-14

ملیحه احمدی؛ فرح حبیب