نویسنده = اعتمادشهیدی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت آب های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از شاخص های OECD و TRIX

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 193-204

مهشید شهربان؛ امیر اعتمادشهیدی