نویسنده = اقدس وطنخواه، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 249-268

محسن اقدس وطنخواه؛ فریدون قریب