نویسنده = بزرگ حداد، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدل های قطر و ارتفاع در مراحل تحولی مختلف جنگل های مدیریت نشده راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1396

وحید علی جانی؛ منوچهر نمیرانیان؛ جهانگیر فقهی؛ امید بزرگ حداد؛ وحید اعتماد