نویسنده = جوزی، سیدعلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت کارخانه روی بندر عباس

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 33-42

سیدعلی جوزی؛ فرشته سجودی


2. مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 75-89

رضا ارجمندی؛ سیدعلی جوزی؛ جعفر نوری؛ آزاده افشارنیا


3. بررسی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی کاوه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 31-45

رضا ارجمندی؛ سیدعلی جوزی؛ سعید مطهری