نویسنده = حیدری، شاهین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی CBA (سود و زیان) اجرای جداره‌های عمودی سبز در تهران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 237-247

مریم آزموده؛ شاهین حیدری؛ زهرا زمانی