نویسنده = اسلامی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تویع ( نقشه انتشار ) شنگ معمولی ( Lutra Lutra ) با استفاده از روش استاندارد در رودخانه شنرود ( منطقه شکار ممنوع دیلمان - دفک )

دوره 10، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 85-100

محمود کرمی؛ محمد دهدار درگاهی؛ علی اسلامی؛ منا حمزه پور