نویسنده = حقیقتی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازیافت دانه های تغییر شکل یافته ( ضایعاتی ) حاصله از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 71-84

کاوه ارزانی؛ امیرحسین حقیقتی؛ سیدعلیرضا میرزاحسینی