نویسنده = اناری تفتی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیستم های کمینه سازی ضایعات در صنعت تولید مواد شوینده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 13-22

مصطفی خضری؛ مسعود منوری؛ حمید اناری تفتی