نویسنده = جعفرزاده حقیقی فرد، نعمت الله
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 55-64

پریا امیریان؛ ناصر طالب بیدختی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ رامین نبی زاده