نویسنده = پاک نژاد متکی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 103-123

یوسف زین العابدین؛ حمیدرضا پاک نژاد متکی