نویسنده = حبیبی واحد زنجانی، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی مدلهای عددی از حرکت لکه نفتی در خلیج فارس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 19-32

شهلا حبیبی واحد زنجانی؛ مسعود ترابی آزاد؛ علی اکبر بیدختی