نویسنده = چراغی، مهرداد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین کیفیت بهداشتی هوای تهران در سال 1383 با استفاده از شاخص کیفیت هوا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 33-38

سهیل سبحان اردکانی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی؛ محمود قاسمپوری


2. اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و کادمیوم در سبزیجات / مطالعه موردی ریحان

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 13-18

نعمت الله خراسانی؛ مهرداد چراغی