نویسنده = تاسکاواک، ارتان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت لاک پشت فراتی Raftus euphraticus و زیستگاه آن در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 74-85

محمود کرمی؛ ارتان تاسکاواک؛ برهان ریاضی؛ هانیه غفاری