نویسنده = احدی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات فرهنگی و روان شناختی دوره های آموزش کوتاه مدت کاهش مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست برای عموم مردم

دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 1-18

مجید عباس پور؛ حسن احدی؛ محمود محمودی؛ نرگس کارگری