نویسنده = آذرکار، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس )

دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 19-28

حسن احمدی؛ نعمت اله خراسانی؛ محمود کرمی؛ سید محمد آذرکار