نویسنده = اصغری طبری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 تهران)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 29-38

حسنعلی لقایی؛ محمد اصغری طبری