نویسنده = توکلی، نادیا
تعداد مقالات: 1
1. تصفیه پذیری پساب واحد آنودایز آلومینیوم با هدف بازیابی ترکیبات آلومینیوم

دوره 2، شماره 1، بهار 1379، صفحه 31-48

سید مهدی برقعی؛ نادیا توکلی