نویسنده = اعظم کیایی نژاد، سرور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 78-88

فرامرز معطر؛ مجید عباسپور؛ محمود شریعت؛ سرور اعظم کیایی نژاد