نویسنده = ابوالفضل زاده، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی جذب MTBE از آب های زیرزمینی با استفاده از رس های اصلاح شده

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-9

سعید گیتی پور؛ مصطفی ابوالفضل زاده؛ سعید گیوه چی