نویسنده = امیری، محمد جواد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهر ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین بین سال های 2000 و 2014

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمد جواد امیری؛ افسانه عسگری پور؛ محمود ذوقی


2. مکانیابی نیروگاه خورشیدی در مناطق گرمسیری ساحلی با منطق فازی : (نمونه موردی استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سعیده ناصحی؛ محمد جواد امیری