نویسنده = ترکی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هزینه اجتماعی SO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 47-57

مهدی صادقی؛ زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ معصومه ترکی