نویسنده = تقوایی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام)

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 103-112

محمدرضا بمانیان؛ علی اکبر تقوایی؛ محمد شریف شهیدی