نویسنده = ارجمندزاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 41-51

امیرحسین جاوید؛ ابوالقاسم امام زاده؛ علی اصغر حمیدی؛ علی ارجمندزاده