نویسنده = پیشکاری، کتایون
تعداد مقالات: 1
1. ارزشگذاری اقتصادی - تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 83-92

کتایون پیشکاری؛ عباس اسماعیلی ساری