نویسنده = ثقفی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فنی و اقتصادی احداث توربین های کوچک برق بادی در بروجرد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 79-92

عبدالرحیم رحیمی؛ مجید ثقفی