نویسنده = پاهالادا، ان . ان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای نحوه نگرش زیست محیطی دانشجویان متوسطه ایران و هند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 104-114

سیدمحمد شبیری؛ ان . ان پاهالادا