نویسنده = احمدنیا، رامین
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی نشت هیدروکربن های نفتی در منابع خاک و آبهای زیرزمینی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 47-58

مجید احتشامی؛ رامین احمدنیا