نویسنده = جاهد خانیکی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر بم پس از زلزله

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 59-68

غلامرضا جاهد خانیکی؛ امیرحسین محوی