نویسنده = اسحاقی راد، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان به کارگیری سرخس ها به عنوان شاخص زیستی شرایط رویش گاهی در جنگل های شمال ایران(مطالعه موردی: خیرودکنار نوشهر)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 423-436

مهتا غلامحسین؛ اسداله متاجی؛ جواد اسحاقی راد؛ فهیمه سلیم پور