نویسنده = بختیار، محسن
تعداد مقالات: 1
1. پروتکل کیوتو ، رهیافت ها و چالش ها (مقاله تحلیلی)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 79-94

نسترن رحیمی؛ محسن بختیار