نویسنده = اشرفی، سیدداود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جنبه های خاص مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های غیر دانشگاهی شهر رشت

دوره 8، شماره 1، بهار 1385، صفحه 96-105

سیدداود اشرفی؛ قاسمعلی عمرانی؛ رامین نبی زاده