نویسنده = حاج اسماعیل بیگی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضریب تضعیف نور لیزر در نمونه آبهای مختلف

دوره 7، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 24-35

دینا ایزدی؛ فرشته حاج اسماعیل بیگی؛ حسین مروتی