نویسنده = امتیاز جو، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 30-44

لاله شیخی مقدم؛ مژگان امتیاز جو؛ حسین عمادی