نویسنده = افشار نیا، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 56-67

امیرحسین محوی؛ مجتبی افشار نیا؛ جعفر نوری؛ سیمین ناصری